ویدئوهای هفتگی Weekly Talks

توجه
تمام ویدئوها از چند سال قبل تا هفته دوم مرداد 1400 به علت شکایت چاپلوسان رضا پهلوی در یوتیوب حذف شده است
بعد از مرداد 1400 فقط بطور پراکنده با افراد و رادیو تلویزیون های مختلف گفتگو داشته تا این فرقه نتوانند ویدئوها را در یوتیوب بلوک کنند
لینک یوتیوب ویدئو های بلوکه شده در پایین صفحه گذاشته شده، فقط برای آنکه ایرانیان ببینند وقتی این فرقه ها نمیتوانند آدمکشی و فحاشی بکنند، خاموش کردن صدای دیگران تنها حربه آنهاست
قبل از آنکه ویدئو های گفتگو را نگاه کنید ، به این ویدئوی پنج دقیقه ای گوش کنید که اساس تمام ویدئوها در اندیشکده قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران میباشد

مصاحبه درباره تغییر قانون اساسی در ایران در رادیو مانی - 28 مارچ 2024 - پنجمین و آخرین برنامه - نتیجه گیری


مصاحبه درباره تغییر قانون اساسی در ایران در رادیو مانی - 21 مارچ 2024 - چهارمین برنامه از پنج برنامه

مصاحبه درباره تغییر قانون اساسی در ایران در رادیو مانی - 14 مارچ 2024 - سومین برنامه از پنج برنامه
https://www.youtube.com/watch?v=t48FZlXQt1w

مصاحبه درباره تغییر قانون اساسی در ایران در رادیو مانی - 4 مارچ 2024 - دومین بزنامه از پنج برنامه

مصاحبه درباره تغییر قانون اساسی در ایران در رادیو مانی - 27 فوریه 2024 - اولین برنامه هفتگی از پنچ برنامه

 گفتگو با آقای سرابی در تلویزیون رنگارنگ درباره پیروان کوروش (سایروی فورس) - تغییر قانون اساسی در ایران - دوم فوریه 2024

با اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی انقلاب زن زندگی آزادی دوباره به جهانیان معرفی میشود


امیدواری رضا پهلوی و پرویز ثابتی برای تخریب انقلاب زن ژندگی آزادی - گفتگو با آقای محمود سرابی در تلویزیون رنگارنگ لندن - 26 آگوست 2023

هیجده دقیقه گفتگو در تلویزیون رنگارنگ لندن با آقای محمد سرابی درباره مباهله رضا پهلوی و ماموریت رضا پهلوی از طرف رفسنجانی در آمریکا

 آپریل 2023 گفتار هفتگی از برنامه های روز جمعه تلویزیون رنگارنک در لندن ، مصاحبه با آقای محمود سرابی در اینجا کپی شده است 

انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و امید رضا پهلوی برای انحراف آن - گفتگو با آقای محمود سرابی در تلویزیون رنگارنگ - 28 آپریل 2023
https://www.youtube.com/watch?v=JKSYQ-_913M

انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و کوشش بی فایده رضا پهلوی برای انحراف آن - گفتگو با آقای محمود سرابی در تلویزیون رنگارنگ - 23 آپریل 2023
https://www.youtube.com/watch?v=BO6i8LInFec

غارت ایران به علت اختیارات مطلقه شاه و ولایت مطلقه آخوند فقیه در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی - گفتار 11 مارچ 2023

همکاری پرویز ثابتی با رضا پهلوی، یادآور فرار 57 و داستان فردوست، ایادی، نصیری، ثابتی و هژبر یزدانی - گفتار 8 مارچ 2023

نقش مخرب رضا پهلوی برای انحراف جنبش "زن زندگی آزادی" در خارج ایران - گفتگو با محمود سرابی در تلویزیون رنگارنگ - 21 بهمن 1401

 قابل توجه رهبر تراشان خارج از کشور - گفتگوی فرامرز دادرس با سهراب چمن آرا - 22 ابان 1401

قابل توجه رهبر تراشان خارج از کشور - گفتگوی مانی، دکتر صادقیان و سهراب چمن آرا - 13 ابان 1401

If you read Apenndix of the book "Imagine! the Fall of Ayatollahs", you will agree: It is Iran's Ayatollahs Constitution Stupid!
https://www.youtube.com/watch?v=eIKqkK2wH04

The Islamic Republic Constitution was a trick and Ayatollah Khomeini himself said so; "Khoda'"
https://www.youtube.com/watch?v=26cSCyfDkgg

Imagine! The Fall of Ayatollahs. Book by Sohrab ChamanAra, how to "Change Constitution of Iran"

راهی برای تغییر رژیم آخوندی در ایران به جز تغییر قانون اساسی و تحریم هوشمندانه آمریکا وجود ندارد - برای هفته آخر شهریور 1401

اتحاد اکبر شاه و سید حسن خمینی با رضا شاه دوم برای ضدیت با قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران - برای هفته چهارم شهریور 1401

آخوندها ایران را غارت میکنند - شهبانو با تائید و تکذیت ولیعهدی پرنسس نور ایرانیان خارج را سرکار گذاشته - برای هفته سوم شهریور 1401

شهبانو فرح میخواهد به ایران برگردد با ولیعهدی پرنسس نور - رضا شاه دوم چه میشود؟ - برای هفته دوم شهریور 1401

تغییر قانون اساسی "وسیله" سرنگونی رژیم آخوندی - قانون اساسی حکومت پارلمانی "هدف" ایرانیان - برای هفته اول شهریور 1401

چاپلوسان اشرف زاده رضا پهلوی، آیا کشک می سابند یا آب در هاون میکوبند؟ - برای هفته چهارم مرداد 1401

آیا حمله نظامی میتوانست بیشتر از سیل خسارت وارد کند؟ ولی آخوند مثل جنگ هشت ساله آنرا نعمت میداند - برای هفته سوم مرداد 1401

در خارج ایران دو اقلیت ثروتمند و رسانه دار در آروزی فاجعۀ رهبری رضا پهلوی و مریم رجوی - برای هفته دوم مرداد 1401

ایران 43 سال در فقر و فلاکت و بحران بوده، و سالهاست محیط زیست آن برای نسل های آینده هم نابود شده - برای هفته اول مرداد 1401

ولی فقیه در ایران شیخ و شاه و شحنه را یکی کرده - در خارج ایران شحنه بدلی و شاه بدلی مشغول خوش رقصی برای آمریکا هستند - برای هفته آخر تیر 1401

ملت ایران در زنجیر آخوند است ولی حرف خودش را میزند - در خارج دوفرقه ثروتمند و تحت الحمایه آرزومند هستند - برای هفته چهارم تیر 1401

نه به غارت و خیانت دوران مشروطه - نه به غارت، خیانت و جنایت دوران رژیم آخوندی - آری به آزادی اندیشه، همیشه، همیشه - برای هفته سوم تیر 1401
https://www.youtube.com/watch?v=JS37UEIGIEg

نقدی بر سخنان تکراری اشرف زاده رضا پهلوی - نوشته دکتر حمید اکبری

زلنسکی کمدینی که قهرمان ملی اوکراین شد - اشرف زاده عیاش مالپرست که میخواهد اعلیحضرت چلبی دوم شود - برای هفته دوم تیر 1401

چاپلوسان اشرف زاده پهلوی و مشروطه سلطنتی نمرده اند ولی فکرشان در قالب گذشتۀ غیر قابل برگشت سنگ شده - برای هفته اول تیر 1401

متن نوشته شده برای سخنان هفته اول تیرماه 1401 با تائید و کمک دکتر نصر احمدی
https://static.wpb.tam.us.siteprotect.com/var/m_5/50/503/56100/964784-هفته_اول_تیر_1401-45c48.pdf

موج سوار بزرگ، آقای رضا پهلوی اکنون بعد از فاجعه متروپل آبادان چطور میخواهد رژیم سرنگون کند؟  برای هفته چهارم خرداد 1401

فاجعه و غارت در ایران - موج سواری رضا پهلوی و چاپلوس های او برای برنامه سازی و سرگرمی - برای هفته سوم خرداد 1401

شاه خواندن رضا پهلوی، خطاکاری و توهین به شاهنشاه آریامهر برای انتخاب شهبانو فرح نایب السطنه ایران - برای هفته دوم خرداد 1401


نقاط اشتراک رضا پهلوی، دکتر نصر احمدی، رسانه های فارسی خارج کشور و قانون اساسی مشروطه - برای هفته اول خرداد 1401


به حال آپوزیسیون ایرانی خارج باید گریست که صدائی به غیر از چاپلوسی رضا پهلوی در آن نمیتوان شنید - برای  هفته چهارم اردیبهشت 1401


محاکمه معصومه ابتکار، عیسی کلانتری، محمد رضا نعمت زاده، سه تفنگدار تخریب محیط زیست ایران طبق اصل 50 قانون اساسی - برای هفته سوم اردیبهشت 1401
https://www.youtube.com/watch?v=zougod0mbFI

تغییر قانون اساسی در ایران تنها شعاری که هم وسیله تغییر رژیم آخوندی و هم هدف برای نظام آینده - برای هفته دوم اردیبهشت 1401

قانون اساسی ولایت فقیه 1358 ایران عکس العمل قانون اساسی مذهبی و دیکتاتور پرور 1285 شمسی مشروطه است - برای هفته اول اردیبهشت 1401

تحریم اولیگارشی آخوند یا تحریم هوشمندانه فشار حداکثری خواهد بود، تحریم های کنونی کمک به آخوند غارتگر - برنامه  هفته چهارم فروردین 1401

قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی دو قانون اساسی دیکتاتور پرور با یک تفاوت تاج و عمامه - برنامه هفته سوم فروردین 1401

از مشروطه و فرغی و رضا شاه تا ولی فقیه -بیش از یک قرن تلاش مردم برای قانون اساسی مناسب در ایران - برنامه هفته دوم فروردین 1401

 رسانه های ایرانی ثناگوی رضا پهلوی و مریم رجوی یاد آور مباهله، قبل از به قدرت رسیدن اعراب - برنامه هفته اول فروردین 1401


الیگارشی روس، درسی که خامنه ای به پوتین داده و تحریم هوشمندانه روی الیگارشی روس و ایران - برنامه هفته چهارم اسفند 1400

چرا انقلاب شد؟ جواب در مجموع خاطرات زاهدی، علم و فردوست، نزدیکترین یاران و مشاوران شاه فقید - برنامه هفته سوم اسفند 1400

قانون اساسی حکومت پارلمانی نوشته دکتر نصر احمدی و ترس رسانه های لوس آنجلس از گفتگو با ایشان - برنامه هفته دوم اسفند 1400 

نوحه خوانی آخوند حاکم بر ایران و اسطوره سازی مریم رجوی و رضا پهلوی در خارج کمک رسان همدیگرند - برنامه هفته اول اسفند 1400 

دروغ سیاه و سفید در رژیم آخوندی - دروغ سیاه مریم رجوی و رضا پهلوی - دروغ سفید چاپلوسان این دو - برنامه هفته چهارم بهمن ماه 1400

خلافکاری رژیم گذشته و کنونی ایران طبق قانون اساسی مشروطه و آخوندی قانونی بوده - برنامه هفته سوم بهمن ماه 1400

تنها راه نجات ایران: تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی و جایگزین کردن آن با قانون اساسی حکومت پارلمانی - برنامه هفته دوم بهمن ماه 1400
https://www.youtube.com/watch?v=BvlzIEboi38


راه نجات ایران تغییر قانون اساسی - درکف آخوند نر خونخواره ای   غیر تغییر قانون اساسی کو چاره ای - برنامه هفته اول بهمن ماه 1400

آمریکا قصد سرنگونی رژیم آخوندی را ندارد - برنامه هفته چهارم دیماه 1400

در داخل ایران آخوند از ترس متلک و فحش بیرون نمیرود. در خارج مریم رجوی و رضا پهلوی در فکر جمع آوری مال - برنامه هفته سوم دیماه 1400

بحران، فقر، فلاکت سه عمل نگهدارنده رژیم در ایران و عامل مطرح بودن رضا پهلوی و مریم رجوی درخارج ایران - برنامه هفته دوم دیماه 1400

مطبوعات و رسانه ها در داخل ایران طبق قانون اساسی در اختیار و کنترل ولی فقیه است - در خارج ایران رسانه های تبلیغاتی حقوق بگیر، پشتیبان مریم رجوی و رضا پهلوی
خروج ثروت ایران در دوران پهلوی و غارت ایران در رژیم آخوندی - راه حل فقط قانون اساسی حکومت پارلمانی

قرآن راستین (قرآن فارسی با ترتیب تاریخی سوره ها)  تنها وسیله مبارزه با خرافه گوئی و دروغ آخوند و نجات ایران

با الهام از خلاصه شاهنامه فروغی به شعر و روایت شاهنامه گلسرخی به نثر، کتاب مقدس ایرانیان، شاهامه فردوسی، خلاصه کامل تمام داستانها به نثر و شعر منتشر شده

شاه در آرزوی داشتن پسری فهمیده مثل اردشیرزاهدی - داماد و سفیر و وزیر خارجه شاه - سفیر مردم ایران در سویس

برنامه هفته اول آذر 1400 - آرزوی دیرینه روس و انگلیس و نقشه برنارد لوئیس برای تجزیه ایران به این شکل تحقق پیدا کرده


برنامه هفته چهارم آبان 1400 - نقدی بر سه قطب ثروتمند و مشهور آیوزیسیون خارج ایران: امیر طاهری، شهرام همایون و رضا پهلوی

برنامه هفته سوم  آبان 1400 - اعتراض به قانون اساسی از سال 1358 و کشتار خلخالی در کردستان تا بیانیه 14 تن در خرداد 1398 ادامه داشته 

برنامه هفته دوم آبان 1400 - مردم ایران در فقر و فلاکت و بحران از هرطرف در داخل و خارج تهدید میشوند - راه نجات ایران، تغییر قانون اساسی


برنامه هفته اول ابان 1400 - قانون اساسی حکومت پارلمانی، تنها راه نجات ایران. شاهنشاهی یا جمهوری بدون پس مانده پهلوی و رجوی


برنامه هفته چهارم مهر 1400 - شاهان فقید پهلوی، امام راحل و رهبر کنونی برای اشتباهاتشان مقصر نیستند! تقصیر قانون اساسی ایران است

https://www.youtube.com/watch?v=7ox2N2X6iv4


برنامه هفته سوم مهر 1400 - سری شانزدهم - قانون اساسی پوسیده مشروطه را بخوانید تا بدانید منظور چاپلوسان رضا پهلوی از مشروطه نوین چیست؟


برنامه هفته دوم مهر 1400 - سری پانزدهم - آیا در آپوزیسیون خارج ایران شاهزاده رضا پهلوی مخرب است یا خیانتکار؟

برنامه هفته اول مهر 1400 - سری چهاردهم درباره نقش مخرب شاهزاده رضا پهلوی در آپوزیسیون خارج با توجه به وضعیت طالبان در افغانستان و ایران

برنامه هفته آخر شهریور 1400 - سری سیزدهم درباره خاطرات فردوست و اردشیر زاهدی و پیشنهاد برای آبادانی و عمران سیستان و بلوچستان در مقابله با تهدیدهای آینده داعش افغانستان

برنامه هفته چهارم شهریور 1400 - سری دوازدهم درباره وقایع افغانستان و مراحل تغییر قانون اساسی در ایران که سد راه آن گروه مریم رجوی و چاپلوسان رضا پهلوی هستند

برای هفته سوم شهریور 1400 - سری یازدهم- با آقای افشین جم در تلویزیون ایرانیان کانادا گفتگوی زیر انجام شده

برنامه هفته دوم شهریور 1400 - سری دهم  درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و اتفاقات در افغانستان و موضوع قرآن راستین و مبارزه با  آخوند داخلی و مداحان خارجی

برنامه هفته اول شهریور 1400 - سری نهم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و طالبان جدید و یادی از شادروان کردوانی منتقد سیاست آب و کشاورزی رژیم آخوندیبرنامه هفته چهارم مرداد 1400 - سری هشتم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و موضوع آب در ایران و طالبان در افغانستان


برنامه هفته سوم مرداد 1400 - سری هفتم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران و نقد مقاله های اردشیر زاهدی و امیر طاهری

برنامه هفته دوم مرداد 1400 - سری ششم درباره مراحل تغییر قانون اساسی در ایران
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
از اول تا اینجا تمام ویدئو ها به علت شکایت طرفداران و چاپلوسان رضا پهلوی در یوتیوب حذف و بلوک شده
روی لینک کلیک کنید و ببینید
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برمامه هفته اول مرداد 1400، سری پنجم درباره مراحل تغیی قانون اساسی در ایران


برنامه هفته آخر تیر 1400

برنامه هفته چهارم تیر 1400

پیشنهاد کنفرانس بین اللملی برای سرمایه گذاری در افغانستان 7 جولای 2021
https://www.youtube.com/watch?v=HI0TGy0muRg&t=5s

برنامه هفته سوم تیر 1400
http://www.youtube.com/watch?v=NNDZimwCkg8

برنامه هفته دوم تیر 1400

برنامه هفته اول تیر 1400

برنامه هفته چهارم خرداد 1400
https://www.youtube.com/watch?v=J4MjV_2DzYY

برنامه هفته سوم خرداد 1400

چون یوتیوب کانال رادیو جوانان امروز را  بلاک کرده، لذا برنامه هفته دوم اردیبهشت از طریق کانال دیگری در یوتیوب گذاشته شده
https://www.youtube.com/watch?v=sL-FAJsVt14&t=26s

ویدئوهای دوسال گذشته به علت شکایت عده ای توسط یوتیوب مسدود شده

=======================؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟++++++++++++++++=============

لینک این ویدئوها به این دلیل اینجا گذاشته شده، تا شما قدرت چاپلوسان رضا پهلوی را در مسدود کردن منتقدان ببینید

برنامه هفته دوم خرداد 1400

برنامه هفته اول خرداد 1400

برنامه هفته آخر اردیبهشت 1400

برنامه هفته چهارم ماه اردیبهشت 1400

برنامه هفته سوم ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=t7fC889vtS4

برنامه هفته دوم  ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=2j9YVygLqEY

برنامه هفته اول ماه اردیبهشت 1400
https://www.youtube.com/watch?v=Tm9VgW89pi0

برنامه هفته چهارم ماه فروردین 1400
https://www.youtube.com/watch?v=vyerp73NxIs

برنامه هفته سوم  ماه فروردین 1400

برنامه هفته دوم ماه فروردین 1400
 https://www.youtube.com/watch?v=OSmycQFUodA

برنامه نوروز سال 1400 - هفته اول  ماه فروردین

https://www.youtube.com/watch?v=aE_gaEuPYk8


3rd week of March 2021,   هفته چهارم ماه اسفند

2nd week of March 2021,  1399 هفته سوم ماه اسفند
https://www.youtube.com/watch?v=PrsRMHWIcQo

1st week of March 2021, هفته دوم ماه اسفند 1399
https://www.youtube.com/watch?v=eLFg1EtD8L42nd week of February 2021

1st week of February 2021

4th week of January 2021
December 2nd weekNovember 3rd week